اختلال ارگاسم یا آنورگاسمی در بانوان

ارگاسم (رسیدن به اوج لذت جنسی) احساس شدیدی است که هنگام تحریک های جنسی در روابط زناشویی بروز می کند. روش به ارگاسم رسیدن زنان”  ارگاسم در افراد مختلف از لحاظ مدت زمان و تعداد دفعاتی که اتفاق می افتد متفاوت است.

Thanks! You've already liked this
No comments