دستورالعمل فنی مبارزه با ملخ‌ها

از جمله خطرناک ترین آفات کلیه محصولات کشاورزی جهان، ملخ‌ها هستند که بعلت داشتن تنوع گونه ای و تغذیهای می‌توانند به محصولات زراعی، مراتع، جنگل‌ها و باغ‌ها و … خسارت وارد کنند.

Thanks! You've already liked this
No comments