تشخیص و درمان سرطان تخمدان

اغلب علائم مبهم در نهایت به تشخیص بالینی منجر می شود، یا بر اساس سوء ظن تولید شده توسط معاینات، آزمایش های آزمایشگاهی و تصویربرداری برطرف میشود.

Thanks! You've already liked this
No comments