روش گرفتن باد گلوی نوزاد

آروغ زدن نوزاد یک کار ضروری پس از هر بار تغذیه نوزاد با شیر مادر و یا شیر خشک است.

Thanks! You've already liked this
No comments