با وجود پریود شدن امکان دارد باردار باشیم؟

نه امکان ندارد. وقتی باردار هستید پریود نمی شوید. بعضی از زنان در طول بارداری خون ریزی واژینال دارند.

Thanks! You've already liked this
No comments