ماموگرافی چیست و چه نکاتی را برای انجام دادن آن باید رعایت کرد؟

ماموگرافی تکنیکی است که در آن با استفاده از اشعه ی ایکس، تصاویری از بافت سینه تهیه میشود.

Thanks! You've already liked this
No comments