کودکان را در پارک‌ تنها رها نکنید

بهار و تابستان فصل های مناسبی برای به گردش بردن کودکان است. بازی و تفریح برای سلامت کودکان خوب است به شرطی که آنها را در فضای بازی تنها رها نکنید.

Thanks! You've already liked this
No comments