۵ کشور مناسب برای زندگی کردن خانم‌ها

با توجه به آمارها خیلی تعجب آور نباید باشد که کشورهای اسکاندیناویایی در سال ۲۰۱۸ نامزد بهترین کشورها برای زندگی خانم ها شدند.

Thanks! You've already liked this
No comments