ویتامین بی‌کمپلکس ۱۰۰ تزریقی ،B Complex 100 injection

تزریق ب کمپلکس برای درمان سریع کمبودهای ویتامین ب تجویز می‌شود. این ویتامین ها به راحتی از دستگاه گوارش جذب می شوند و مقدار اضافی آنها به سرعت از بدن دفع می گردد.

Thanks! You've already liked this
No comments