بارداری چگونه بر ذهن مادران تاثیر می‌گذارد؟

ما چیزهای زیادی در مورد ارتباط بین یک مادر باردار، رفتار و حالات مختلف و رشد شناختی و روانی او را زمانی که نوزاد به دنیا می‌آید می‌دانیم.

Thanks! You've already liked this
No comments