تخمک اهدایی

شایع ترین علت استفاده از تخمک اهدایی، کیفیت ضعیف تخمک ها در اثر بالا رفتن سن می باشد.

Thanks! You've already liked this
No comments