چطور کودکی اجتماعی تربیت کنیم؟

پدرو مادر باید به تربیت اجتماعی کودکان توجه کنند بچه ها زمانی که وارد اجتماع می شوند ممکن است با هر فردی سرو کار داشته باشند با این حال باید این خصلت را آنها به وجود آورد که توانسته باشند در برابر شرایط بیرون از خانه ایستادگی کنند و توانایی پذیرفتن شخص مقابل را داشته باشند.

Thanks! You've already liked this
No comments