چرا هنگام خواب آب دهان‌مان بیرون می‌ریزد؟

برای همه ما گاهی پیش می آید که هنگام خواب آب دهان مان بیرون بریزد و البته رو به رو شدن با یک بالش یا صورت خیس بعد از بیدار شدن، اصلا خوشایند نیست.

Thanks! You've already liked this
No comments