چگونه با وجود مشکلات غرق در شادی باشیم؟ ترفندهای شاد بودن

روانشناس برجسته، دیوید مایرز، در تعریف شادی گفته است «عنصر شادی و رضایت مندی امری شخصی تربیتی و به عبارتی دیگر اکتسابی است.»

Thanks! You've already liked this
No comments