دانستنی‌ها درباره تفسیر آزمایش بتا اچ سی جی

جواب آزمایش خود را گرفته اید و می خواهید بدانی که آیا باردار هستید یا نه، در جواب آزمایش توجه شما به مقدار هورمون hCG جلب می شود این هورمون در حین حاملگی تولید می شود.

Thanks! You've already liked this
No comments