اگر قلبی همیشه جوان می‌خواهید، تحرک و فعالیت داشته باشید

قلب شما، مانند هر ماهیچه‌ای، پس از گذشت زمان ضعیف خواهد شد مخصوصا اگر تحرک شما پایین باشد.

Thanks! You've already liked this
No comments