کودک خود را تشویق کنید که تمرین کند

قبل از اینکه اسم کودکتان را در کلاسی بنویسید، اطمینان حاصل کنید که او می‌فهمد که در حال پذیرفتن یک تعهد است.

Thanks! You've already liked this
No comments