آیا اینترنت توانایی حل مسئله و یادگیری ما را کاهش می‌دهد؟

آخرین باری که یک مکالمه طولانی با کسی داشتید و طی آن می‌خواستید

Thanks! You've already liked this
No comments