هنگامی که جدایی برای زوج مطرح شده است

بسیاری از زوج‌ها که احساس می‌کنند رابطه آن با تنش شدیدی روبرو است، و یکی از دو طرف یا هر دو طرف پیشنهاد جدایی یا طلاق را می دهند، معمولا از روبرو شدن با موضوعات اجتناب می کنند.

Thanks! You've already liked this
No comments