جملاتی که هرگز نباید به پدران و مادران تنها بگوییم

یکی از مهم ترین تغییرات جامعه در چند دهه گذشته افزایش میزان طلاق و به وجودآمدن پدیده «والدین تنها» بوده است.

Thanks! You've already liked this
No comments