مبارزه با خشکی چشم

آیا با هر بار مژه زدن احساس سوزش در چشم ها دارید؟ آیا چشم های شما به آسانی دچار خستگی می شود؟ آیا در چشمانتان احساس سنگینی می کنید به حدی که انگار چیزی در چشمتان فرو رفته است؟

Thanks! You've already liked this
No comments