جلوگیری از قرار گرفتن جنین در موقعیت نامناسب خلفی

آیا به عنوان یک خانم جوان و بی تجربه می دانید که بهترین موقعیت برای قرار گرفتن جنین در داخل رحم مادر، در روزهای آخر دوران بارداری موقعیت قدامی است؟

Thanks! You've already liked this
No comments