ماما یا متخصص زنان؟ کدام را انتخاب کنم؟

«امروز بیش از هر زمانی جهان به ماما نیاز دارد.» این شعار روز جهانی ماما در سال ۲۰۰۹ بود که هر سال ۵ ماه می مصادف با ۱۵ اردیبهشت برگزار می‌شود.

Thanks! You've already liked this
No comments