ورزش و کار کردن در طی بارداری

اگر فکر می کنید که کار یا ورزش کردن ممکن است برای بارداری شما خطرناک باشد؛ باید قبل از باردار شدن یا به محض باردار شدن، با کارفرمای خودتان صحبت کنید.

Thanks! You've already liked this
No comments