خویشاوندی عامل اصلی کم‌شنوایی در ایران

کم‌شنوایی دلایل بروز متعددی دارد که می‌تواند ژنتیکی باشد که خیلی مهم است یا غیر ژنتیکی که این عامل می‌تواند قبل از تولد، بدو تولد و حتی در حین تولد ایجاد شود.

Thanks! You've already liked this
No comments