ایمنی مصرف دارو در دوران شیردهی

استفاده از دارو در دوران شیردهی بسیار شایع است و مادران در مورد مصرف دارو در این دوران ممکن است اطلاعات و نظرات متفاوتی را از منابع مختلف از جمله پزشکان، داروسازان، ماماها، همسر و همسایه‌ها و یا وسایل ارتباط جمعی در مورد مصرف یا عدم مصرف داروها دریافت نمایند و چه بسا در مواردی بدون آن که خود مایل به قطع شیردهی باشند در اثر توصیه‌های نادرست اطرافیان، به این عمل اقدام نمایند.

Thanks! You've already liked this
No comments