درمان هدفمند برای تومورهای مغز و نخاع در کودکان

همان طور که محققان بیشتر در مورد تغییرات در عملکرد داخلی سلول هایی که باعث سرطان می شوند و یا به رشد سلول های سرطانی کمک می کنند، دست یافته اند، آنها داروهای جدیدتری که این تغییرات را مورد هدف قرار می دهند، توسعه داده اند.

Thanks! You've already liked this
No comments