نارسایی وریدی

نام دیگر آن نارسایی مزمن وریدی است.نارسایی وریدی به علت اختلال در پمپاژ خون از پاها به قلب رخ می دهد.

Thanks! You've already liked this
No comments