سندرم تخمدان پلی کیستیک، رژیم درمانی مناسب

سندرم تخمدان پلی کیستیک یک بیماری شایع است که یک نفر از هر ۵ زن و یک نفر از هر ۲۰ زن بارور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

Thanks! You've already liked this
No comments