کشف پروتئینی جدید که می‌تواند منجر به درمان‌های کاهش شنوایی شود

یک مطالعه جدید ژنتیکی بر روی موش‌ها، دو نوع پروتئین را شناسایی کرده است که به سازماندهی رشد سلول‌های مویی که می‌توانند امواج صوتی را در داخل گوش جمع کنند، کمک می‌کند.

Thanks! You've already liked this
No comments