کهیر را باید چگونه درمان کرد؟

بهتر است همواره به دنبال یک عالت باشیم یا حداقل کهیر را در یک گروه طبقه بندی کنیم.

Thanks! You've already liked this
No comments