۱۴ علت دفع پروتئین در بارداری

پروتئین در ادرار به عنوان پروتئینوری نامیده می شود. مقدار کم پروتئین در ادرار در دوران بارداری می تواند طبیعی باشد.

Thanks! You've already liked this
No comments