پنج دلیل برای عکاسی در شب

ما عکاسان از عکاسی در شب اجتناب می کنیم. مطمئنا، کسانی هستند که در این زمینه متخصص هستند، اما بسیاری از ما عکاسی در ساعات روز را ترجیح می دهیم.

Thanks! You've already liked this
No comments