چاقی، عمر زنان را کم می‌کند

یکی از مطالعات اخیر نشان می دهد که اضافه وزن، ذاتا در زنان سالمند مرگ بار نیست، بلکه محل تجمع اضافه وزن است که می تواند عمُر آنان را کوتاه کند.

Thanks! You've already liked this
No comments