چگونه «عصبانیت» خودمان را مدیریت کنیم؟

همه ما گاهی خشمگین می شویم؛ در واقع “خشم حالت عاطفی طبیعی و گاهی ناخواسته و غیر ارادی است” که در جهت بقا و محافظت از ما در مقابل خطاها و خطرات روز می کند.

Thanks! You've already liked this
No comments