چگونه به رشد گفتار و زبان فرزندان‌مان کمک کنیم؟

هیچ یک از ما به یاد نمی آورد نخستین کلمه را چه وقتی بر زبان آورده، اما تقریباً همه مادران خاطراتی در مورد شروع گفتار فرزندان خود به یاد دارند و گاهی با لذت تمام از لغزش ها و اشتباه های گفتاری کودکانشان خاطراتی را بیان می کنند.

Thanks! You've already liked this
No comments