توصیف رفتار حسادت‌آمیز در واژه‌های سنتی

در جایی که یکی از دو طرف از حسادت شکایت می‌کند، معمولا رابطه به اشکال زیر مطرح است.

Thanks! You've already liked this
No comments