بارداری روز به روز: روز دویست و شصت و ششم بارداری

در این تصویر پشت دست به سمت دهان آمده است. جنین از هر فرصتی برای مکیدن انگشتش استفاده می کند، شست و یا سایر انگشتان دست.

Thanks! You've already liked this
No comments