بارداری روز به روز: روز دویست و شصت و یکم بارداری

جنین شما از زمان زیادی که در رحم است استفاده می کند، می تواند نمو خود را کامل کند و فول ترم شود.

Thanks! You've already liked this
No comments