بارداری روز به روز: روز دویست و هشتادم بارداری

در این زمان کودک شما آماده است تا با جهان بیرون ارتباط برقرار کند. تغییرات ناگهانی با اولین تنفس پس از زایمان شروع می شود و نوزاد فورا با تغییرات محیط خارج از رحم نسبت به زمانی که در مایع آمنیوتیک غوطه ور بود تطابق می یابد.

Thanks! You've already liked this
No comments