بارداری روز به روز: روز دویست و هفتاد و دوم بارداری

حرکاتی که شما حس می کنید معمولا در نواحی محدودی است تا زمانی که کودک شما دیگر نتواند وضعیت خود را تغییر دهد.

Thanks! You've already liked this
No comments