بارداری روز به روز: روز دویست و هفتاد و نهم بارداری

دیدن پیشرفت رشدی و نموی جنین در این زمان بسیار جالب است. تصاویر ۲ و ۳ بعدی و همینطور MRI همه در نشان دادن پیچیدگی این روند و آغاز حیات جنین نقش دارند.

Thanks! You've already liked this
No comments