بارداری روز به روز: روز دویست و هفتاد و هشتم بارداری

این تصویر بزرگ از دست ها حتی چین های انگشتان را هم نشان می دهد و همین طور کف دست ها را. تمام کودکان یک الگوی واحد از چین های کف دستی دارند.

Thanks! You've already liked this
No comments