بارداری روز به روز: روز دویست و هفتاد و هفتم بارداری

اگر هنوز جنین شما نزول نکرده، نگران نباشید چون این اتفاق در مراحل انتهایی بارداری هم رخ می دهد.

Thanks! You've already liked this
No comments