بارداری روز به روز: روز دویست و هفتاد و پنجم بارداری

در این زمان از بارداری استخوان های کودک شما سفت شده اند ولی این روند تا زمان نوجوانی و جوانی ادامه دار خواهد بود.

Thanks! You've already liked this
No comments