آزمایش ذخیره تخمدان در زنان نابارور

آزمایش خون هورمونی در روز سوم عادت ماهانه یکی از آزمایش‌های هورمونی مهم و متداول برای زنانی است که مشکل ناباروری دارند.

Thanks! You've already liked this
No comments