چگونه یک فرد خودخواه نباشیم؟

شخصیت و وجود هر انسان ترکیبی از خصیصه های گوناگون است که با توجه به عرف جامعه و تاثیری که روی اطرافیان و خود فرد می گذارد ممکن است آن ها را به خصوصیات مثبت و منفی دسته بندی کرده باشیم.

Thanks! You've already liked this
No comments