دانشمندان می‌گویند هر چه پیرتر می‌شویم، خوشحال‌تر می‌شویم

محققان در پژوهش جدیدی پی برده‌اند که افراد وقتی پا به سن می‌گذارند خوشحال‌تر هستند و سلامت ذهنی بیشتری دارند.

Thanks! You've already liked this
No comments