زایمان به روش نیلوفر آبی lotus birth چگونه است؟

زایمان نیلوفر آبی lotus birth روشی است که پس از تولد نوزاد بند ناف بریده نمی‌شود و در حالی که نوزاد همچنان بوسیله بند ناف به جفت متصل است سه تا ده روز در این وضعیت باقی می ماند.

Thanks! You've already liked this
No comments