کشف نوعی جدید از سلول‌های کبدی

محققین نوع جدیدی از سلول های کبدی به نام پیش سازهای هیبریدی هپاتوبیلاری (HHyP) را شناسایی کرده‌اند که طی تکوین اولیه انسان شکل می گیرند.

Thanks! You've already liked this
No comments